سوله سازی در ارومیه – ساخت سوله ارزان در ارومیه – ایمن ساز سوله

سوله سازی در ارومیه – ساخت سوله ارزان در ارومیه – ایمن ساز سوله

اگر بخواهیم یک تعریف کامل و جامع از صنعت سوله سازی داشته باشیم سوله سازی در ارومیه عبارت است از تهیه مصالح و متریال اولیه از کارخانه های تولید کننده ورق های آهنی و ورق های سیاه و هم چنین پروفیل های آهنی و حمل به کارگاه های تولید و ساخت سوله در ارومیه و […]

ادامه مطلب